KAG KAG

Klachten, aansprakelijkheid, geschillen en calamiteiten beter geregeld

Iedereen heeft recht op goede zorg. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Om die reden is wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er dient te gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Sinds 1 januari 2016 is deze wet van kracht.

De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, fysiotherapeuten, aanbieders van cosmetische behandelingen en aanbieders van alternatieve geneeswijzen vallen onder de Wkkgz.

KAG Collectief ontzorgt u als zorgaanbieder voor wat betreft de Wkkgz. Als zorgaanbieder kunt u zich aansluiten bij KAG Collectief. Hoe meer individuele leden of organisaties zich aansluiten, hoe voordeliger het collectief zal zijn. Waarschijnlijk betaalt u nu teveel voor de behandeling van klachten, aansprakelijkheid en geschillen en betaalt u – aanzienlijk veel – extra wanneer u meer klachten of geschillen meldt.

KAG Collectief is er niet uitsluitend voor zorgaanbieders. Wij ontzorgen tevens ondernemers/ondernemingen op het gebied van klachten, aansprakelijkheid, geschillen en calamiteiten.

U wordt geadviseerd, begeleid en ontzorgd door ons team ervaren klachtenfunctionarissen, juristen, advocaten, calamiteiten onderzoekers en peer support. Ons multi-disciplinaire team staat garant voor continuïteit. Wij maken het u makkelijk en voordelig. Klachten, aansprakelijkheid, geschillen en calamiteiten beter geregeld!

Wij vinden hoge kosten onnodig. En ook al wordt u (nog) niet geconfronteerd met klachten, aansprakelijkheid, geschillen of calamiteiten:

 • Wij zorgen dat de basis geregeld is, zodat u uw werk kunt doen.
 • Wij reageren binnen één dag, zodat een incident niet escaleert.
 • Wij lossen frustraties op, zodat u goede waarderingen blijft krijgen.
 • Voorkomen is beter dan genezen en goedkoper dan oplossen.

Wacht niet tot het misgaat

Klachten, aansprakelijkheid en geschillen. Het lijkt misschien ingewikkeld. Of het voelt als ‘gedoe’.
Wij maken het u makkelijk. Door u te adviseren, u te begeleiden en snel te handelen wanneer het nodig is. Zo weet u zeker dat behandeling van klachten en uw eventuele aansprakelijkheid of geschillen, goed en voordelig geregeld zijn. Eenvoudig, persoonlijk, snel en er in gezamenlijkheid uitkomen.

Wat maakt ons uniek; onze werkwijze:

 • Wij nemen binnen een dag contact op met de klager/klaagster en maken direct een telefonische afspraak waarin wij de klacht, de klachtaspecten, de inventarisatie en de behandelwijze (serieus genomen voelen en gehoord voelen) eenduidig en helder definiëren en bevestigen dit vervolgens in een e-mail/brief.

 • Doordat wij met de klager/klaagster de klachtaspecten eenduidig en helder definiëren, het onderliggende niet laten sudderen, maar boven water krijgen, voorkomen wij dat het gevoel van onvrede groter groeit en de situatie niet zal escaleren. Immers wij hebben de klachtaspecten eenduidig en helder gedefinieerd. Dus het is duidelijk wat er speelt bij de klager/klaagster.

 • Tijd voor actie! Wij gaan aan de slag (bemiddelen, schriftelijke reactie regelen en contact leggen met de verweerder) hierbij is ons uitgangspunt, er zoveel mogelijk in gezamenlijkheid uitkomen.

 • Met een afsluitbericht informeren wij de klager/klaagster over de vervolgmogelijkheden en dat wij overgaan tot het sluiten van het klachtdossier.

 • Door het werken met een uurtarief worden de kosten van de klachtbehandeling helder, overzichtelijk en transparant en daarbij brengen wij niet alle bestede tijd in rekening. Zeker als het gaat om nader overleg en afstemming met u, rekenen wij doorgaans geen extra kosten. Want ervaring leert dat goede afstemming vooraf beter is dan repareren achteraf. Wij overleggen ook altijd vooraf de stukken die wij met klager/klaagster communiceren.

 • De collectieve aansluiting die wij bieden, maakt het voor u voordelig.

 • De tijdsbesteding per klachtbehandeling is bij ons gemiddeld 4 à 6 uren.

 • De inzet en tijdsbesteding van een ambtelijk secretaris van de klachtencommissie is gemiddeld 5 à 6 uren (inclusief schrijven van de beslissing).

 • De inzet en tijdsbesteding van een extern deskundig lid (klachtencommissie, VIM en Calamiteit) is gemiddeld 2 à 3 uren (bestuderen en adviseren).

N.B. de geschilleninstantie hanteert een eigen tarief bij behandeling (het gebruik maken van de geschilleninstantie is echter zeldzaam, aangezien wij streven naar er zoveel mogelijk in gezamenlijkheid uitkomen en/of te komen tot een schikking).

Contact

Tarievenoverzicht

WKKGZ
Individuele
Zorgondernemer

Bijvoorbeeld
via een
branche-
vereniging
Bijvoorbeeld
via een
expert

㉿ KAG
Collectief

Basis
㉿ KAG
Collectief

Plus
㉿ KAG
Collectief

Compleet
Aansluiting per jaar€ 68€ 202€ 172€ 226€ 293
Aansluiting wettelijk erkende geschilleninstantie
Onafhankelijk klachtenfunctionaris op afroep
Uurtarief klachtenfunctionaris bij klachten en geschillenca. € 90 - 110ca. € 90€ 79€ 76€ 72
Inzet, indien nodig, deskundig lid (klachtencommissie, VIM
en Calamiteit) op basis van uurtarief

€ 96

€ 92
Klachtenregeling en klachtenprocedure op maat
Communicatie over klachtenregeling op uw website
Rapportage per kwartaal met analyses en aandachtspunten
Aansluiting klachtencommissie t.b.v. oordeel over klacht
Advies en begeleiding bij incidenten en VIM
Advies en begeleiding bij aansprakelijkheid en claims
Vragen staat vrij voor drie uren voor alle juridische vragen
(AVG, contracten, huurrecht, ondernemingsrecht, HRM etc.)
Gemiddelde tijdsbesteding per klachtbehandeling in uren88666
Gemiddelde kosten per klachtbehandeling€ 720 - 880€ 720€ 474€ 456€ 432
Totale kosten bij behandeling van 0 klachten of geschillen per jaar€ 68€ 202€ 172€ 226€ 293
Totale kosten bij behandeling van 1 klacht of geschil per jaar€ 788 - 948€ 922€ 646€ 682€ 725
Totale kosten bij behandeling van 2 klachten of geschillen per jaar€ 1.508 - 1.828€ 1.642€ 1.120€ 1.138€ 1.157
Totale kosten bij behandeling van 3 klachten of geschillen per jaar€ 2.228 - 2.708€ 2.362€ 1.594€ 1.594€ 1.589
Totale kosten bij behandeling van 4 klachten of geschillen per jaar€ 2.948 - 3.588€ 3.082€ 2.068€ 2.050€ 2.021
Totale kosten bij behandeling van 5 klachten of geschillen per jaar€ 3.668 - 4.468€ 3.802€ 2.542€ 2.506€ 2.453

Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.

Voor zorgaanbieders en ondernemers bieden wij onze expertises in 3 samenstellingen aan:
㉿ KAG Collectief • Basis
㉿ KAG Collectief • Plus
㉿ KAG Collectief • Compleet

Wij helpen u graag bij het maken van een keuze. Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Contact